Chi tiết tin

Lắp đặt và hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ cấu hnh mạng

Dịch vụ cấu hnh mạng của chng ti gip cấu hnh cho thiết bị hệ thống mạng của bạn nhanh trng, chnh xc v tốt t chi ph do đ gip giảm thiểu tối đa khả năng gy gin đoạn hệ thống.

Dịch vụ giới thiệu

AddComm giới thiệu cho cc doanh nghiệp v cc nh cung cấp dịch vụ về cng nghệ chưa từng c v thực thi với tnh linh hoạt cao v sức mạng c thể vượt qua trở ngoại dễ dng của giải php mạng lưới ton cầu.

Dịch vụ triển khai dự n nhanh trng

AddComm c cc chuyn gia về lĩnh vực mạng c thể gip bạn triển khai v cấu hnh nhanh trng cc giải php của AddComm m bạn đ lựa chọn, n bao gồm việc chuyển giao kiến thức hiểu biết về cng nghệ v hỗ trợ lắp đặt hệ thống..

Dịch vụ trải nghiệm trước

Dịch vụ trải nghiệm trước của AddComm đem đến một hệ thống sẵn c đưa đến tận nơi của bạn, n cho php bạn c thể trải nghiệm gi trị thật sự của giải php của AddComm.