Chi tiết tin

Wireless Network Planning

Mentum được biết tới là nhà dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực triển khai phần mềm và các dịch vụ có liên quan mà chúng giúp khách hàng của chúng tôi lên kế hoạch hiệu quả và tối ưu khả năng truy nhập và các mạng backhaul. Với các giải pháp của chúng tôi - chúng bao gồm là phầm mềm đứng đầu, dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt, bản đồ dữ liệu phù hợp và các dịch vụ đào tạo - bạn sẽ nhận được điều mà bạn muốn để có thể tối ưu nhanh tróng hệ thống mạng của bạn, mở rộng vùng phủ sóng và chạy mạng broadband 4G mới.
 
 
See Mentum Plannet and Mentum CellPlanner for further information on our access network planning software. 
 
See Mentum Ellipse and Mentum LinkPlanner for further information on transmission planning software.

Resources

Tin liên quan